2020 Yılı II. Dönem ASM ve AHB İzleme Değerlendirme ve Ziyaretleri Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020

2020 Yılı II. Dönem ASM ve AHB İzleme Değerlendirme ve Ziyaretleri



25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde33- “Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.”  demektedir

Ağustos 2020 tarihinde ilanı yapılan değerlendirme ziyaret programına pandemi nedeniyle belirtilen tarihte başlanamamıştır. İlimizde 2020 yılı II. Dönem Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Ziyaretleri  19.10.2020 tarihinden itibaren tüm ilçelerde başlayacaktır. Programın ayrıntıları Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.



Paylaş