Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Listesi... Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Listesi...Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli Aile Sağlığı çalışanı için, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (toplum sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinden tahsis edilen pozisyonların (206) dolu olan kadrodan Kınık 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 3517003 Nolu Aile Hekimliği biriminde görevli Kamu görevlisi olmayan özel statüsünden çalışmakta olan Aile Sağlığı Çalışanının kendi isteği ile 18/09/2020 tarihinde fesih etmesi üzerine boşalan kadroya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı Kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Çalışanı istihdamı yazısı doğrultusunda BERGAMA 1 NOLU ASM 3504005 Nolu Birimde sözleşmeli aile hekimi Dr. BÜLENT KARABAY ile ilk sıralamada karşılıklı olarak dilekçe vermiş olan ASLI BALLI ile işlem başlatılmış ve sıralama listemiz güncellenerek ilişikte sunulmuştur.

Listeyi görüntülemek için tıklayınız.
Paylaş