İmmün Plazma Bağışı Yapmak İçin Bizi Arayın!
17 Kasım 2020


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgınına karşı immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğunu vurgulamıştır. Ülkemizde de ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Bakanlığımızca çalışmalar başlatılmış ve “COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi” hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Türk Kızılay Bölge Kan Merkezleri ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış aferez merkezi bulunan hastanelerde transfüzyon merkezleri sorumluluğunda immün plazma elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak amacı ile bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde “Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur.

Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezinde görevli personel tarafından erişim imkânı sağlanan bağışçı adayları telefon ile aranarak, immün plazma bağışı için kriterleri sağlayanlar bağışa davet edilecektir.

Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezinde görev alacak personele İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi doğrultusunda eğitim verilmiş ve ardından personele bağışçı bilgilerinin güvenliği ve mahremiyetini sağlamak amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalatılmıştır.

İmmün Plazma Bağışı Yapmak İçin Bizi Arayın!

İrtibat Numaralarımız: (0232 ) 446 20 15

                                     (0232)  441 29 50

                                     (0232)  441 04 09

                                     (0232)  441 23 62

                                     (0232)  441 26 84