overlay

AH ve ASÇ Performans İtiraz Nedenleri ve Sunulması Gereken Evraklarla ilgili Komisyon Kararları


İzmir İlinde görev yapmakta olan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanları,
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı  29/05/2014 tarih ve 3429199 sayılı yazısına istinaden oluşturulan “Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Personelin Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından  aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları performans itiraz dilekçeleri değerlendirilmektedir. Performans  itiraz nedenleri ve sunulması gereken evraklarla ilgili Komisyon tarafından alınan kararlara göre evrakların düzenlenmesi hususunda;  

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları İle İlgili Yazıyı Görüntülemek için Tıklayınız.
AH ve ASÇ Performans İtiraz Belgeleri Tebliğ Yazısını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu
Göç Tespit Tutanağı 
Doğum Beyan Tutanağı
Tıbbi Beyan Tutanağı
İzlem/Aşı Tutanağı
İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu
Vefat Beyan Tutanağı
Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı
TSM Yerinde Tespit Tutanağı