Biyosidal Ürün Uygulayıcı Online Sınav ( 09-13 Ağustos 2021)
13 Temmuz 2021

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi”,  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında teorik eğitimi yapılmıştır.

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitiminin pratik dersini tamamlayanlar ile daha önce yapılan Biyosidal Ürün Uygulayıcı sınavında başarısız olan katılımcılara USES üzerinden 09-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında online sınav yapılacaktır.