2022 Yılı I. Dönem ASM ve AHB İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri
14 Ocak 2022

2022 Yılı I. Dönem ASM ve AHB İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri, 25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde33- “Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir.

Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.” demektedir.

Bu kapsamda, İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından 2022 yılı I. Dönem Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Ziyaretleri  31/01/2022 tarihinden itibaren İlimizin tüm ilçelerinde başlayacaktır. Programın ayrıntıları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.