Mayıs Ayı Performans Komisyonu Toplantı Tarihi
11 Mayıs 2022

Mayıs ayı içinde AH ve ASÇ tarafından yapılan performans itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Personelin Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonu” 07/06/2022 tarihinde toplanacaktır. İlgili döneme ait performans itiraz başvurularının en geç 06/06/2022  tarihinde Aile Hekimliği Birimimize EBYS ile gelmiş olması gerekmektedir.