30-31 Mayıs 2022 Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
16 Mayıs 2022

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, Mesul müdürlük sertifika süresi 31.12.2022 tarihi itibari ile 10 yılı dolduran ya da bu tarihe kadar dolduracak olan mesul müdürlerin başvuruları Bakanlığımıza gönderilmiştir.

 

Bu adaylara ilişkin Ankara’da Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunda 30-31 Mayıs 2022 tarihîlerinde iki grup halinde 8’er saat (09:00-18:00) “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılacaktır. 30-31 Mayıs 2022 tarihinde Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimini tamamlayan adayların sertifikaları  İl Sağlık Müdürlüğümüze gönderilecektir.

1-30 Mayıs 2022 tarihinde Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimini katılacak adayların Listesine ulaşmak için tıklayınız.

2-31 Mayıs 2022 tarihinde Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimini katılacak adayların Listesine ulaşmak için tıklayınız.