Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı 2022/2 Müracaat İlanı
17 Mayıs 2022

Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli Aile Sağlığı çalışanı için, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinden tahsis edilen (206) dolu olan pozisyonlardan boşalan  1(bir) pozisyon için boşalan kadroya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazı doğrultusunda Kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Çalışanı istihdamı yapılacaktır. 

Başvurular, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina, Sümer Mahallesi 451. Sk. No:2 KONAK/İZMİR adresine 18/05/2022-20/05/2022 tarihlerinde mesai saatlerinde yapılacaktır.(08:30/17:30)

N O T: Öncelik Sosyo-Ekonomik İlçe sıralaması dikkate alınması ile Teslim edilen başvuru evrakları sadece bu ilan için geçerlidir bilginize.


Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Çalışanı 2022/2 Müracaat İlanı
Kamu Görevlisi Olmayan ASE İstihdamı ile ilgili resmi yazı 
1 Nolu Dilekçe 
2 Nolu Dilekçe 

Aile Sağlığı Çalışanı Öncelikli Listesi
Sosyo-Ekonomik İlçe Sıralaması