2022 Yılı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi (27 Temmuz 2022)
15 Haziran 2022

13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi (Mart 2016) kapsamında; konaklama birimlerinde (Oteller, Moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler, büyük alışveriş merkezleri, rekreasyonel alanlar, fuarlar, iş merkezleri ve işyerleri (endüstriyel havalandırma sistemlerinin ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı fabrikalar vb.) ile yataklı tedavi kurumları) lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumlu olacak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca konu ile ilgili yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulmasına gerekmektedir.

Konaklama birimlerinden eğitim ihtiyacına binaen yapılan başvurular İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Salığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından değerlendirilerek lejyoner hastalığı kontrol programı eğitimi planlanmaktadır.  

Konaklama birimlerinin talep ve eğitim ihtiyaçlarına binaen, 2022 yılı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi 27 Temmuz 2022 tarihinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yapılacaktır. Eğitim alan kişilere katılımcı belgesi verilecektir. Söz konusu eğitim ile ilgili başvuru koşulları ve eğitimin yer ve saati aşağıda belirtildiği gibidir.

EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER :

Eğitimin Adı : Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi

Eğitim Tarih ve Saati : 27 Temmuz 2022 Saat: 08:30 – 17:30 Saatleri Arasında

Eğitimin Verileceği Yer : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Binası  7. Kat Büyük Toplantı Salonu

Eğitimi Veren Birim : Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER :

Söz konusu eğitime; yukarıda belirtilen konaklama birimleri (Yataklı tedavi kurumlarının başvuruları resmi yazışmalar ile alınmaktadır.)  müracaat edebileceklerdir. Eğitime 18 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılması gerekli olup, son başvuru tarihinden sonra eğitim talebi kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacak konaklama biriminin, başvuru için ekte sunulan dilekçe ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinde yer alan Eğitim, İzin-Sertifikalandırma Ücreti ( HSGM Dışından Gelen Eğitim Talepleri) 181.006 Kodlu Legionella Eğitimi Katılımı Ücreti (Uygulamasız)’nin yatırılarak (Eğitim ücreti 196 (Yüzdoksanaltı) TL olarak belirlenmiştir) makbuzunun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Biriminin kurumsal elektronik posta adresi olan izmir.bh@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

EĞİTİM ÜCRETİ ÖDENECEK HESAP BİLGİLERİ :

İZMİR KURUMLAR DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

VERGİ DAİRESİ: KONAK VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO : 4840722040

HALK BANKASI BASMANE ŞUBESİ

IBAN NO : TR240001200973300005000046 numaralı hesabına eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ MAKBUZUNDA YER ALACAK BİLGİLER :

Konaklama Biriminin (Otel, Motel, Şirket vb.) Adı, Eğitimin Adı (Legionella Eğitimi (Uygulamasız)), Konaklama biriminden eğitime katılacak kişi sayısı yazılmalıdır.  Ücreti kişi sayısı ile hesaplanarak yatırılabilir.

DİLEKÇEDE YER ALACAK BİLGİLER :

Konaklama biriminin (Otel, Motel, Şirket vb.) bilgileri ile yapılan başvuruda, konaklama birimi yöneticisi/sahibinin imzası ve iletişim bilgileri ile, eğitime katılması istenen kişi bilgilerinin dilekçede belirtilmesi. Eğitim ücreti makbuzunun dilekçeye iliştirilmesi. 

Not:

-Konaklama birimlerinden yapılan başvurularda, eğitime katılması istenen kişi bilgileri ile ilgili olarak, Müdürlüğümüzce katılım belgeleri hazırlanacağından dolayı 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra eğitime katılacak kişi bilgilerinde değişiklik yapılmayacaktır.

-Eğitim 8 saat süre ile verilecek olup, eğitime katılım zorunludur. Katılımın olmaması halinde eğitim sonrası katılım belgesi verilemeyecektir.

 

2022 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi

Başvuru Dilekçe Örneği

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
İrtibat  : 0 (232) 248 33 10 - 1266-1205