Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı 2022/3 Müracaat İlanı Sonucu
05 Temmuz 2022

29/06/2022-01/07/2022 tarihleri arasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü duyurularda Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Çalışanı 2022/3 Müracaat İlanı ile başvurular alınmıştır. Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli Aile Sağlığı çalışanı için, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinden tahsis edilen (206) dolu olan pozisyonlardan boşalan 2(iki) pozisyon için kadroya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazı doğrultusunda Aile Sağlığı Çalışanı öncelikli liste sonucu, Aile Sağlığı Çalışanı başvurusu ve sözleşmeli Aile hekiminin kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı karşılıklı dilekçeleri ve istenen evrakların kontrolü ile eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra İlimize bağlı Dikili 5 Nolu Merkez ASM 3510011 nolu Aile Hekimliği Biriminde Dr.Yüksel Tutku İçöz ile Hemşire Burçin Ece Kor Şişmanlar sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır.
Sonuçları görmek için tıklayınız.
Hemşire Burçin Ece Kor Şişmanlar'ın Sözleşmesini görmek için tıklayınız.