2022 Yılı II. Dönem ASM ve AHB İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri
26 Temmuz 2022

25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde33- Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.” demektedir.

Bu kapsamda, İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından 2022 yılı II. Dönem Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi ve Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Ziyaretleri Ağustos ayı itibariyle İlimizin tüm ilçelerinde başlayacaktır. Programın ayrıntıları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.