Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı 2022/4 Müracaat Sonucu
27 Temmuz 2022

21/07/2022-25/07/2022 tarihleri arasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü duyurularda Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Çalışanı 2022/4 Müracaat İlanı ile başvurular alınmıştır. Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli Aile Sağlığı çalışanı için, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinden tahsis edilen (206) dolu olan pozisyonlardan boşalan 1(bir) pozisyon için kadroya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazı doğrultusunda Aile Sağlığı  Çalışanı öncelikli liste sonucu, Aile Sağlığı Çalışanı başvurusu ve sözleşmeli Aile hekiminin kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı karşılıklı dilekçeleri ve istenen evrakların kontrolü ile eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra İlimize bağlı Torbalı 8 Nolu Çaybaşı ASM  3527022 nolu Aile Hekimliği Biriminde Dr.Süheyla ŞAHİN ile Hemşire Huriye YİĞİT  sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır.


Sonuçları görmek için tıklayınız.
Hemşire Huriye Yiğit'in Sözleşmesini görmek için tıklayınız.