Ara Buluculuk
04 Mart 2024


T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARA BULUCULUK KOMİSYONU

       07/06/2012 Tarihli ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara Buluculuk Kanununun 15 inci maddesinin onuncu fıkrası, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 22 nci maddesi, 31 inci maddesinin sekizinci fıkrası, 36 ncı maddesi ile 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasına dayanılarak; hukuk uyuşmazlıklarının ara buluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü ara buluculuk faaliyeti, idarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında idarenin temsili, dava şartı olarak düzenlenen ara buluculuk sürecinin usul ve esasları ile ara bulucuların eğitimi, ara buluculuk sınavının yapılması, ara bulucular sicilinin düzenlenmesi, ara bulucuların ve eğitim kuruluşlarının denetlenmesi ile Ara Buluculuk Daire Başkanlığı ve Ara Buluculuk Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsayacak şekilde, hukuk uyuşmazlıklarının ara buluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü ara buluculuk faaliyeti ile ara buluculuğa ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara Buluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde;

       “İdarenin temsili 

        MADDE 18 – (1) Ara buluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde komisyon üyelerinin tamamı üst yönetici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez.

(2) İdare, ara buluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Ara bulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” denilmektedir.

Bu bağlamda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ara Buluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki şekildedir.

2024

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birimi
Sümer Mah. 451. Sokak No:2 KONAK
Mail: izmir.hukuk@saglik.gov.tr
Tel: 0 232 441 05 71 - 0 232 483 68 41
Fax: 0 232 484 03 86
İrtibat :  Nihat DEMİREL GSM: 0 506 377 10 78 / 0232 484 03 87 Dahili No:114